Bosanski jezik Hrvatski jezik English language Deutsche sprache

Usluge

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail
U proizvodnji i na montazi rade kvalificirani kadrovi (inzinjeri, tehnicari, bravari, limari, elektrozavarivaci, tokari, glodaci, brusaci, pjeskari, farbari) kojima mozete povjeriti Vase potrebe za investicionim ulaganjem, kupovini odredjene opreme ili odredjene obrade na univerzalnim strojevima. U svom radu koristimo najsavremenije alate i materijale a posjedujemo komplet strojeve za metalopreradu.

 

Projektovanje i konstruiranje

 

U našim biroima vršimo projektovanje, kako metalnih konstrukcija, tako i opreme iz našeg proizvodnog programa. Takoðer vršimo i razradu projektne dokumentacije drugih investitora.
Rad na projektovanju i konstruiranju obavljaju struèni kadrovi (inžžinjeri i tehničari) koristeći programe na bazi CAT tehnologije ( AutoCAD, Catia ...).

 

  

  

Strojna obrada metala

 

 Opremljeni smo sa strojevima za sve vrste obrade rezanjem, sjecenjem, tokarenjem, blanjanjem, glodanjem, busenjem i brusenjem. Posjedujemo mogucnost obrade na busilici - glodalici "Borverk" najrazlicitijih obradjivnih povrsina na elementima i sklopovima velikih dimenzija.

 

 

Pjeskarenje i bojanje

Opremljeni smo sa pokretnim aparatom za pjeskarenje dijelova konstrukcije i kompletnih konstrukcija do kvalitete sa 2.5 kao i povrsinsku zastitu celika epoxi bojama, dvokomponentnim i protivpozarnim bojama.
 

Klikni za uveæavanje